Polska Akademia Piłki Nożnej

AKTUALNOŚCI

„Z Piłkarskiej Klasy do Ekstraklasy” nowy projekt PAPN

14/06/2016

Projekt „Z Piłkarskiej Klasy do Ekstraklasy” dotyczy upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych z elementami piłki nożnej w wybranych szkołach podstawowych w całej Polsce.

 

Projekt „Z Piłkarskiej Klasy do Ekstraklasy” ma charakter ogólnopolski.

 

 Program obejmuje następujące elementy:

  • uczniowie klas I-III biorą udział w zajęciach sportowych, prowadzonych w oparciu o autorski program.
  • dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w wakacyjnym profesjonalnym obozie piłkarskim organizowanym na południu Polski;
  • szkoła oraz rodzice będą mieli dostęp do e-platformy służącej wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, a także świadczącą wsparcie merytoryczne dla nauczycieli wychowania fizycznego.

CO SZKOŁA OTRZYMUJE DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROJEKCIE?

  • autorski program szkolenia dzieci i młodzieży, a także współpracy z rodzicami (i innymi członkami rodziny) w zakresie: aktywizacji sportowej, profesjonalnego treningu piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych, zdrowego trybu życia, motywacji w sporcie;
  • możliwość rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej w zakresie zajęć sportowych prowadzonych przez trenerów Polskiej Akademii Piłki Nożnej;
  • możliwość otrzymania sprzętu sportowego;
  • możliwość podniesienia kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego;
  • zwiększenie prestiżu szkoły poprzez udział w ogólnopolskim projekcie, realizowanym we współpracy z MSiT;
  • certyfikat uczestnictwa w projekcie.

 

Uwaga! W projekcie mogą brać udział jedynie szkoły z terenów wiejskich lub małych miast.

 

ZGŁOSZENIA:

 UWAGA OBECNIE TRWA II NABÓR SZKÓŁ DO PROJEKTU! 

W celu zgłoszenia udziału szkoły w projekcie należy przesłać e-mail na adres: biuro@papn.pl w tytule wpisując nazwę projektu „Z Piłkarskiej Klasy do Ekstraklasy”.

Po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzenia zakwalifikowania się do projektu, w szkole zostanie zorganizowany trening pokazowy dla uczniów. Zajęcia będą kontynuowane w przypadku chęci uczestnictwa minimum 12 uczniów.

Najważniejsze kryteria wyboru szkół do projektu to kolejność zgłoszenia oraz infrastruktura posiadana przez szkołę.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Michał Peterman

Dyrektor Sportowy PAPN

tel. 505 951 525

e-mail: michal.peterman@papn.pl

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI.

PARTNERZY

PATRONI PROJEKTÓW